Nasmed'in esas sözleşme tadili

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş, esas sözleşme tadiline ilişkin bildirim yaptı.

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş, esas sözleşme tadiline ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

''Şirketimizin halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanarak 25.000.000 TL nakden artışla sermeyesinin 125.000.000 TL'ye çıkarılması ve bu surette ihraç edilen 25.000.000 TL'lik B grubu hamiline yazılı değerli toplam 25.000.000 adet hissenin halka arz talep toplam işlemi 26.08.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Halka arz talep toplama sonucuna göre 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet B grubu paya ve 100.000.000 TL prim tutarı karşılığı şirkete ödendiği anlaşılmıştır. Şirket esas sözleşmesinin tadili konusunda 31.08.2021 tarihinde yönetim kurulu kararı alınmıştır. Karar doğrultusunda şirket esas sözleşmesinin sermaye başlık 6. maddesinin yönetim kurulu kararı ekinde yer aldığı şekliyle tadil edilmesi için Sermaye Piyası Kurumu'na başvuruda bulunulmuş ve SPK tarafından 16.09.2021 tarihi itibari ile ana sözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesi tadili uygun bulunmuştur. 23.09.2021 İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde yapılan başvuru neticesinde ilgi ana sözleşme sermaye maddesi tadili gerçekleştirilmiş olup, 24.09.2021 tarih 10416 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak tescil edilmiştir.'' 

Hibya Haber Ajansı

Okunma